Sociálne služby - opatrovateľká služba, denný stacionár - CUSTODIA, n.o.

Prejsť na obsah
KVALITA  ŽIVOTA je meradlom bytia každého človeka.
 

Nezisková organizácia Custodia bola založená v roku 2015 a je zapísaná v registri Okresného úradu v Trenčíne pod č. OVVS/NO/254-5/2015 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 
 
Custodia n.o. je nezisková organizácia, ktorá svoje pôsobenie cieli na oblasť terénnej opatrovateľskej služby ako platformy pre občanov SR, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, najmä však zdravotne ťažko postihnutým, chorým a bezvládnym ľuďom, bez rozdielu veku.   
 
Poskytujeme pomoc rodinám a ich príslušníkom, ktorí sa nevedia, alebo nemôžu o seba postarať z dôvodu choroby, staroby a bezvládnosti. My vám našu Opatrovateľskú službu poskytneme priamo u Vás doma,  čo je dôležité pre vášho blízkeho, že môže byť vo svojom prirodzenom prostredí, ktoré pozná.
 
Kým sa vy budete venovať svojim každodenným povinnostiam, či už v práci, alebo svojej rodine o vašich príbuzných bude dobre postarané našou organizáciou.

Jedná sa teda o najvhodnejšie riešenie nepriaznivej sociálnej situácie dočasného alebo dlhodobého charakteru s cieľom pomáhať a spríjemniť kvalitu života každého jedinca, pretože každý z nás je jedinečná a zároveň neopakovateľná osobnosť.

Návrat na obsah