Kvalifikačné predpoklady - CUSTODIA, n.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrovateľská služba > Opatrovateľ

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľky

V zmysle § 84 ods. 9, „zákona 448“ sa pre opatrovateľku vyžaduje splnenie nasledovných kvalifikačných predpokladov vzdelania:

  • vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
  • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
 
Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady vzdelania.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky